controlmanagerial.ro

 instruire, consultanta, informare privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

 Home | Despre noi | Servicii | Produse | Resurse | Contact

Despre controlul intern


Standardele de control intern/managerial


Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern


Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial


Tehnici si instrumente


 
 

 Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern

In vederea sprijinirii procesului de implementare si dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, Ministerul Finantelor Publice a elaborat Indrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern in entitatile publice”, publicat pe site-ul ministerului.

 

Rolul indrumarului este de a prezenta sistemul de management si control intern, instrumentarul de lucru si o metodologie practica de implementare a acestora.

 

Aplicarea metodologiei-cadru de proiectare/reproiectare si implementare  a  sistemului  de  control  intern/managerial  in  entitatea  publica  presupune  parcurgerea urmatoarelor etape:

 

Etapa 1 - Evaluarea instrumentelor generale de control intern
  1.1. Elaborarea chestionarelor de control intern
  1.2. Formularea raspunsurilor la intrebarile din chestionarele de control intern
  1.3. Identificarea riscurilor si estimarea nivelului de risc
  1.4. Evaluarea propriu-zisa a instrumentelor generale de control intern
  1.5. Intocmirea fiselor analitice si sintetice, continand rezultatele fazelor anterioare
Etapa 2 - Evaluarea instrumentelor specifice de control intern la nivelul fiecarei activitati
  A. Faze premergatoare evaluarii
    A.1. Delimitarea si definirea activitatilor entitatii
    A.2. Stabilirea misiunii, identificarea resurselor necesare si precizarea regulilor/normelor ce trebuie respectate
  B. Faze de evaluare la nivelul unei activitati
    B.1. Divizarea activitatii in sarcini elementare
   

B.2. Identificarea si evaluarea riscului/riscurilor proprii fiecarei sarcini elementare

    B.3. Evaluarea instrumentelor specifice de control intern, corespunzatoare riscului/riscurilor proprii sarcinilor elementare
    B.4. Intocmirea fisei sintetice a evaluarii aferente unei activitati
  C. Verificarea si validarea coerentei ansamblului instrumentelor de control intern evaluate, pentru activitatile componente ale unei functiuni a entitatii publice
    C.1. Analiza comparativa a fiselor sintetice, aferente activitatilor din componenta unei functiuni a entitatii
    C.2. Validarea coerentei
Etapa 3 - Analiza raportului intre costurile suplimentare si efectele asteptate, generate de implementarea noului sistem de control intern
Etapa 4 - Elaborarea si aprobarea programului de implementare a noului sistem de control intern al entitatii publice
Etapa 5 - Monitorizarea executiei programului de implementare a noului sistem de control intern

 

O metodologie de implementare a sistemului de control intern/managerial in zece etape este prezentata in lucrarea "Guvernanta corporativa si auditul intern", ed. Tipo Moldova, 2009, avandu-l ca coordonator pe prof.Marcel Ghita si reprezentata schematic astfel:

 
Etapa I Stabilirea obiectivelor generale si specifice
Etapa II Stabilirea activitatilor si actiunilor pentru realizarea obiectivelor
Etapa III Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control managerial
Etapa IV Identificarea riscurilor si disfunctionalitatilor care pot afecta realizarea obiectivelor
Etapa V Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial prin raportarea la Codul Controlului Intern
Etapa VI Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii, a proceselor si modului de comunicare intre structurile entitatii si cu alte entitati
Etapa VII Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor
Etapa VIII Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice si imbunatatirea sistemului de control managerial
Etapa IX Elaborarea manualelor de proceduri pentru activitatile entitatii in directa corelatie cu fluxul de informatii prezentate
Etapa X Elaborarea programului de pregatire profesionala in domeniul controlului managerial

 


Resurse utile