controlmanagerial.ro

 instruire, consultanta, informare privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

 Home | Despre noi | Servicii | Produse | Resurse | Contact

Despre controlul intern


Standardele de control intern/managerial


Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern


Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial


Tehnici si instrumente


 
 

 Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial

In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul fiecarei entitati publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial.

Acest raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial.

Raportul cuprinde declaratii ale conducatorului entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entitatii, existent la data inchiderii exercitiului financiar.

Declaratiile formulate de conducatorul entitatii publice se intemeiaza pe datele, informatiile si constatarile rezultate din operatiunea de autoevaluare a starii sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum si din recomandarile rezultate din rapoartele de audit extern

In vederea elaborarii raportului, conducatorul entitatii publice dispune programarea si efectuarea de catre conducatorii de compartimente aflati in subordine a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

- Decizia/Dispozitia conducatorului entitatii publice privind programarea si efectuarea autoevaluarii sistemului de control intern/managerial

Pentru pregatirea autoevaluarii, conducatorul entitatii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, in conditiile prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice.

Autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entitatii se realizeaza prin programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni:

a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial, avand ca obiect stabilirea masurilor de organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare

- Decizia de constituire a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial

- Regulamentul de organizare si functionare a a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial

- Decizia/Dispozitia conducatorului entitatii publice privind convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial

- Elaborarea unei proceduri de lucru, ghid practic, manual privind modul de realizare a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial si punerea acestora la dispozitia persoanelor implicate in desfasurarea operatiunii de autoevaluare

b) completarea, de catre fiecare compartiment din organigrama entitatii publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial si asumarea de catre conducatorul de compartiment, a realitatii datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta;

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

c) intocmirea de catre structura a Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de conducatorii de compartimente;

- Situatia sintetice a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, in raport cu numarul de standarde implementate.

Raportul se aproba prin semnarea acestuia de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii, in conformitate cu principiul responsabilitatii manageriale

- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial

Raportul conducatorului entitatii publice se transmite odata cu situatia financiara anuala si se prezinta organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, in cadrul termenului prevazut de lege.

 

 

 

 


Resurse utile