controlmanagerial.ro

 instruire, consultanta, informare privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

 
 Home | Despre noi | Servicii | Produse | Resurse | Contact

Despre controlul intern


Standardele de control intern/managerial


Metodologia pentru dezvoltarea sistemului de control intern


Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial


Tehnici si instrumente


 
 
 

Servicii de consultanţă privind proiectarea şi implementarea

Sistemului de Control Intern/Managerial

Ón conformitate cu prevederile

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice Nr.946/2005 

 

 S.C. CLEVER CREW CONSULTING S.R.L.  vă oferă servicii profesionale optime privind elaborarea şi implementarea sistemului de control intern/managerial Ón conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.946/2005.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

- Aplicarea de standarde si principii de management decurgand din bunele practici europene, aliniate la entitatile similare din Uniunea Europeana

- Adoptarea de decizii fundamentate, bazate pe cunoasterea tuturor elementelor organizationale implicate (obiective, riscuri, responsabili si responsabilitati, bugete etc)

- Planificarea operatiunilor si utilizarea optima a resurselor (umane, financiare si materiale), in vederea obtinerii rezultatelor dorite

- Management financiar eficace si transparent

- Sisteme de control functionale

- Monitorizarea proceselor derulate

- Utilizarea datelor din raportarile istorice in vederea optimizarii operatiunilor

- Implementarea unui sistem de control managerial uniform si coerent

 

SERVICII DE IMPLEMENTARE A O.M.F.P. 946/2005

Prin intermediul serviciilor oferite clientul are posibilitatea de a evalua propria organizatie, de a avea acces la intreaga documentatie necesara evaluarii si implementarii standardelor de control managerial: legislatie actualizata, documente create, indrumari de ordin metodologic, etc.

Acest pachet de servicii ofera multiple avantaje, dintre care putem enumera:

- Costuri de implementare reduse comparativ cu orice alta oferta existenta pe piata;

- Intelegerea rapida a intregii problematici de catre client. Se ofera posibilitatea acumularii rapide a know-how-ului, beneficiind de asistenta consultantilor specializati;

- Durata redusa a implementarii. Prin colaborarea directa in procesul de implementare a sistemului de control managerial cu specialisti din domeniu, clientul poate gestiona optim bugetul si timpul alocat.

 

ETAPELE IMPLEMENTĂRII

1.   Implementarea standardelor de control managerial parcurge trei mari etape pe care le prezentam succint in cele ce urmeaza si o etapa de optimizare, postimplementare:

Analiza-diagnostic a conformităţii organizaţiei cu standardele de control intern/managerial, prevazute de OMFP 946/2005 prin evaluarea organizatiei (assessment) si identificarea conformitatilor si neconformitatilor. Se realizeaza exclusiv de catre client, prin completarea formularelor ce li se vor transmite de catre consultanti. In urma realizarii evaluarii, va fi intocmit un Raport de evaluare a organizatiei cu standardele de control managerial, avand in vedere raspunsurile completate anterior.

2.   Elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial (PDSCM)

Acest program va fi elaborat tinand cont de zonele de neconformitate identificate, de bugetul disponibil si de resursele umane si materiale necesare. Astfel vor fi identificate principalele arii de actiune pentru eliminarea acestor neconformitati - si se vor stabili liniile directoare ale unui Program ce va avea ca scop asigurarea conformitatii totale cu standardele de control managerial intern.

3.   Implementarea propriu-zisa a cerintelor standardelor de control managerial

In cadrul proiectului de implementare, vor fi elaborate documente specifice pentru respectarea prevederilor celor 25 de stadarde de control managerial, respectiv pentru acoperirea neconformitatilor identificate in etape de evaluare, precum: Cod de conduita, Document de obiective, Registrul riscurilor, Lista functiilor sensibile, Planul de rotatie a angajatilor care ocupa functii sensibile, Proceduri de lucru, Document de misiune, Regulamente, Fise de post, Rapoarte de progres etc., acestea fiind doar cateva exemple, care sa raspunda tuturor obligatiilor prevazute de OMFP mai sus mentionate, cu respectarea legislatiei de referinta pentru fiecare standard de control managerial.

4.   Consultanta postimplementare

In cadrul ofertei, este inclusa si consultanta postimplementare, in vederea actualizarii continutului, in functie de eventuale modificari legislative incidente, precum si consultanta pentru elaborarea raportarilor specifice catre organismele ierarhic superioare.

 

S.C. CLEVER CREW CONSULTING S.R.L. este dedicată realizării unor servicii de calitate la care accentul cade pe nevoile beneficiarilor şi dispune de resursele necesare asigurării consultanţei. Profilul profesional al echipei de consultanţă acoperă toate funcţiunile de bază ale unei instituţii publice: financiar-contabilitate, achiziţii publice, resurse umane, control, juridic, audit public intern, cu experienţă Ón administraţia publică centrală şi locală.

 

Pentru       informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin mijloacele de comunicare puse la dispoziţie pe pagina noastră de web: www.controlmanagerial.ro, e-mail: info@controlmanagerial.ro, proinfoconsult@yahoo.com, telefon: 0747.225.069, fie la sediul firmei.      

 


Resurse utile